Joga Białej Tantry® - uwolnij swoją duszę
/Czytelnia Kundalini/

W ciągu ułamka sekundy nasz mózg produkuje 1000 myśli. Części tych myśli jesteśmy nieświadomi i czasami znikają one w podświadomości, utykają tam, a potem stamtąd oddziałują na nasz umysł świadomy. Z tych myśli powstają następnie uczucia, emocje, pragnienia, nasze projekcje i fantazje. Zamiast kontroli i opanowania umysłu to często on, nasz umysł, kieruje nami, co w efekcie powoduje kompulsywne zachowania i decyzje, problemy w komunikacji z innymi i stres, którego sami jesteśmy przyczyną.

Joga Kundalini

Joga Białej Tantry® pozwala przełamać te podświadome zatory i blokady umysłu, co w efekcie pozwala nam na bardziej harmonijne i szczęśliwe życie. W krótkim czasie możesz doświadczyć uwolnienia z ogromnej ilości bagażu, który nosisz w swoim umyśle. Uwalniasz swój umysł i stajesz się bardziej świadomy. A kiedy działasz świadomie w każdym momencie i z pełną uważnością, wtedy możesz osiągnąć większe zrozumienie siebie oraz zmian, które cię w życiu spotykają. Twój umysł, ciało i dusza łączą się w jedno i działają wspólnie. To jest ścieżka wolności osobistej i świadomości, która przynosi więcej pomyślności w każdej sferze twojego życia.

Energia we wszechświecie działa na zasadzie przeplatania się, poruszając się zarówno równolegle, jak też prostopadle, tak jak podczas tkania materiału. I tak jak materiał, który staje się mocniejszy, kiedy jest naciągnięty diagonalnie (ukośnie), tak samo energia podczas Jogi Białej Tantry® porusza się diagonalnie, w kształcie litery 'Z' i przez to staje się wzmocniona. Używając poruszającej się zygzakiem energii, Mahan Tantryk Yogi Bhajan łączy swoje ciało subtelne z ciałami subtelnymi uczestniczących w medytacji poprzez osobę, która w jego imieniu kieruje medytacją. Taka energia, kiedy jest kierowana przez Mahan Tantryka, jest w stanie przecinać blokady, które utknęły w naszym podświadomym umyśle.

Joga Białej Tantry® nie powinna być mylona ani z czarną, ani z czerwoną tantrą. Jest to grupowa medytacja, wykonywana w parach. Siedzimy naprzeciwko partnera i wykonujemy instrukcje, które są nam przekazywane z taśmy video przez Mahan Tantryka, Yogi Bhajana. Zawsze jest przy tym obecna osoba, która reprezentuje Yogi Bhajana i która czuwa nad właściwym przebiegiem medytacji.

Joga Kundalini

Na świecie może być jednocześnie tylko jeden mistrz, posiadający godność i funkcję Mahan Tantryka. W roku 1971 ówczesny Mahan Tantryk Lama Lilan Po z Tybetu, zanim opuścił swoje ciało, przekazał godność Mahan Tantryka dla Yogi Bhajana. W tym samym roku Yogi Bhajan zadecydował, że umożliwi doświadczenie siły Jogi Białej Tantry® wszystkim, którzy tego pragną, na otwartym kursie w Los Angeles. Przez kolejne piętnaście lat Yogi Bhajan podróżował po świecie, dając 30 kursów Jogi Białej Tantry® rocznie. Od roku 1987 Joga Białej Tantry®, która może być praktykowana tylko pod przewodnictwem Mahan Tantryka, jest prowadzona w formie kursów z użyciem nagrania video. Yogi Bhajan, pomimo, że opuścił swoje ciało w roku 2004, jest na każdym kursie obecny w swoim ciele subtelnym i kieruje każdą medytacją Jogi Białej Tantry®.

Warsztat Jogi Białej Tantry® obejmuje od sześciu do ośmiu krij. Każda kija, to medytacja, składająca się z pozycji jogi (asan), pozycji dłoni/rąk (mudr), techniki koncentracji lub techniki oddechowej (pranajamy) i/lub mantry. Krije mają różną długość trwania, od 31 do 62 minut. Czasami krije są wykonywane przy podkładzie muzycznym w postaci starożytnych mantr.

Kursy Jogi Białej Tantry® są prowadzone co roku na całym świecie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Udział w kursie jest szczególnie rekomendowany dla osób, które poważnie praktykują Jogę Kundalini. Jest to szczególna okazja dla doświadczenia możliwości głębokiej medytacji, która umożliwia nam skokowy postęp w osobistym rozwoju.

white tantra

Szczegółowy terminarz kursów znajdziesz na stronie:
White Tantric Yoga®